Two White Belts

#21: Pudzian, vaporware, Johny Depp i techno-optymizm

June 09, 2022 Jakub Jeziorny, Jakub Filipowski Season 1 Episode 21
Two White Belts
#21: Pudzian, vaporware, Johny Depp i techno-optymizm
Show Notes

wszystko będzie dobrze