Two White Belts

#3: Media lokalne, Trump, Krajowa Rada Social Media

November 09, 2020 Jakub Jeziorny, Jakub Filipowski Season 1 Episode 3
Two White Belts
#3: Media lokalne, Trump, Krajowa Rada Social Media
Show Notes

Rozmawiamy o potrzebnych innowacjach w mediach lokalnych, Trumpie i Krajowej Radzie Social Media