Two White Belts

#12: Praca zdalna nie działa, Basecamp i Bill Gates

May 07, 2021 Jakub Jeziorny, Jakub Filipowski Season 1 Episode 12
Two White Belts
#12: Praca zdalna nie działa, Basecamp i Bill Gates
Show Notes

Omawiamy problemy współczesnego świata.