Two White Belts

#13: Sieć reklamowa Apple i podzielony internet

June 27, 2021 Jakub Jeziorny, Jakub Filipowski Season 1 Episode 13
Two White Belts
#13: Sieć reklamowa Apple i podzielony internet
Show Notes

Rozmawiamy o biznesie reklamowym Apple i o tym jak podzielony internet wpływa na dyskurs.