Two White Belts

#16: Metaverse, VR w pracy zdalnej, zakaz wszystkiego

November 30, 2021 Jakub Jeziorny, Jakub Filipowski Season 1 Episode 16
Two White Belts
#16: Metaverse, VR w pracy zdalnej, zakaz wszystkiego
Show Notes

Omawiamy sprawy ważne i mniej ważne