Two White Belts

#17: Elon człowiekiem roku, Web3 spekulacja

December 21, 2021 Jakub Jeziorny, Jakub Filipowski Season 1 Episode 17
Two White Belts
#17: Elon człowiekiem roku, Web3 spekulacja
Show Notes

przed świętami omawiamy najtrudniejsze tematy, jakie byliśmy w stanie wymyślić